Jurjo, dwanata hodźina je nimo!

Jurij Brězan z lěta 1937

Spiš, ludo serbski,
zo njewidźiš hišće,
kak wječor so bliži,
kak słónco so niži,
kak dźeń so ći chila?

Njewidźiš ćmičku,
kiž so tu šěri?
Nječuješ zymu,
kotraž so zběha?
Njezda so smjertny
ći powětr być?

Budźić chcu tebje
a storkać a wołać,
dóńž njebudźeš skónčnje
mi wotućić zbóžnje,
prjedy hač hasnje
ći słónco na wěčnje!

---- dalše mysle:

Koło časa a hodźina x

Smjerć wulka we mni bě,
a skoro žane wumóženje!
Zaklatu tu dwanatu,
nihdy tak spěšnje njezabudu.

Historiska nětk ta hodźina,
a sam ´šće njewěm, čehodla?
Ale začuće mi měrnje šepta,
sy tola přeco hišće tu.

Dla toho njeměj stracha, maćerka,
hdyž juž po dwanatej znowa so
hiba twoje mjezwočo,
žno sylniša dźeš doprědka.

Čas přišoł je, hdyž stanjemy,
wobchować ju na wěčnje.
Młodźina dźě nowy časnik
z mocu swojej wudobudźe.

Njeměj stracha, maćerka,
my smy tu, ta młoda žołma,
z přeco nowym mjezwočom
a hodźinu 0 za chribjetom.

---

Harmonika

Zynki: hara, suwace so stólcy, škleńca ze škleńcu,
spěwanje, a dobra nalada,
mjeztym tež wona we kruhu,
serbska pisana harmonika.

“Hanka moja”, “Boleraz” a “Nepi Jano”,
samo “Lučibar” a “Wowčerjec Hanka”,
njepřećelow njeznaje žanoh´,
serbska pisana harmonika.

Nazhonita, zrudobu ty derje znaješ,
šepta nam to twoja dźowka: melodija,
ale wjesoła tež zahraješ,
serbska pisana harmonika.

Spěšnje, wótře, pomału,
zynkow bohata ty maćerka,
moju lubosć hłuboku znaje
serbska pisana harmonika.

Tuž hibaj so dale, z nami dźeš horda,
tež hdyž do njewěsteho přichoda.
Wostań při mni, lubuju će, dobra pastyrka,
moja serbska pisana harmonika.
---

Lubosć

Lubosć – wulke předewzaće,
njewidźiš ju, hdyž sy ju sył,

tych začućow najrjeńše hraće,
widźeć budźeš ju, hdyž sy ju žnjał,

a spóznać, hdyž ju zabudźejo zhubiš,
bolosć, hdyž wěš, štož sy na njej měł.
---

My a “ob origem”

Młody sy a ćěriš doprědka,
z čistej, čerstwej mocu,
kóždy dźeń stanješ zwotprědka,
a přewinješ swoju nutřkownu focu.

Prašenje: "za što to wšitko?",
njewěš, čehodla to činiš,
wotmołwi so pozdźišo.

Ale nětko stań a z nami pój,
hdyž stary budźeš, rady
so dopominaš na tón ćežki bój,
přećiwo zawisći, łžam a zwadźe.
---

Mysle maćeršćiny

Wudychać ja nětko hišće nochcu!
Wšitcy na mnje pokazuja,
woni pytaja a chcedźa mje wuryć.
Ja wostanu tam, hdźež sym!

Ja wudychać nochcu!
Woni mi nohi stajeja,
tych, mojich kameradow mi wotwabja.
Ja pak pola was wostanu!

Ja wudychać njeńdu!
Tež moji přećeljo započinaja na mni dypać,
mi pomałku wóčka wudrapaja
a so do mojeho mjasa zakusaja.

Ja sym pola was!
Ja wudycham,
Nimam móc wjac,
chcu tež wotpočować ...

… njeńdu na was swarjeć!

Wy sće so sydnyli, hdźež sym ja stała,
wy sće so do wěstosće wuchowali,
hdyž su so nožy do mojeho ćěła žrali,
wy sće mje wopušćili, hdźež sym ja wojowała!

Wy hidźiće mje, ja was lubuju!
---

Rjemjeslnikam

Z rjemjesłowych sprawnych rukow,
z potom a wušiknymaj rukomaj
a nic z bladow čertow zwukow
smy natwarili serbski kraj.

Dźens pak spěšnje sprawneho,
mulerja, ćěslu abo pjekarja,
hač blidarja, pak bura pilneho,
zabudu a hłuposć jemu naswarja.

Ći “mudri” z města, šikimiki,
Njewědźa, kak mokry pót so čuje.
Nosyli ´šće ženje ćežke měchi,
awto, pjenjez, blady – to tych słabych hnuje.

Ale tebi rjemjeslniko: “Sprawny grat dźerž twój
njech tež pót će dale pyši, hač hamor abo piła,
twój traktor, nožicy, tež kelu - njezabudźće nihdy.
Z rukow dźěło sprawnje je a njezasłuži hidy.

Sprawne dźěło přimajće,
to bože zbožo přinjese.

Hordźi na to hladajće,
zo rjemjeslnicy sće.
---

Rezignacija

Dźensa dźeń najrjeńši tebi kiwa,
dobreje nalady tu widźiš dosć.
Sam wěš, zo so čas ke kóncej chila,
złe mocy wšak tež rostu druhdźe dosć.

Přeco znowa pak prajiš sebi samomu,
dźensa je twój dźeń, kajkiž dyrbi być
a tohodla so časej podwolu,
a nochcu ženje, štož ja widźał sym,
na kćějacu tu našu pódu syć.
---

Rjanolink!

Twoja móšeń pjelni so,
euro za euro widźiš mjenje,
njepřeradźiš sebje samoho,
hdyž praijš: “Ja njewobšudźu ženje.”

Wumrěć budźeš z wěstosću,
tež, hdyž njepočiš so kreje,
pak zwěsćić budźeš z wěstosću,
zo njeje čas rjanolinkow trjebał ženje!
---

Swoboda

Ja njewěm docyła tak prawje, štó ja sym.
A tež, hdyž-li bych to wědźał,
njenamkach za tute prašenje sam žadyn prawy rym,
a to je wotmołwy dosć, a to jeničke,
štož wot mje docyła tak prawje wěm.

Wěda a štož z njej zdokonješ w přichodźe,
je dobru podłohu z njej tworić, za dźěći naše,
jich wědźeć dać wot nas a widźeć dać do zašłosće,
njezmějemy-li wědu našu, wumrěć budźe čłowjek w straše.

Tak je to křiž tu našeho stworjenja a byća,
Tuž pytajmy tón swěcu wědy, zo wěmy, štó my smy,
Jenož tak je to započatk toho noweho lěća,
A jenož tak so sami wuswobodźimy –
… pytajmy!
---

W pěskowym kašćiku

Mały hólčk sej w pěsku spěwy spěwa,
widźiš, w pozadku micka přez puć dźe,
hižo mać tam blido krywa,
to je dźeń we Wotrowje.

Woda Klóšterska w dole pluskota,
so hrodźišćo při horiconće hori,
rjany dźeń je … słónco swěći.

Pak tež tu je towaršnosć dźě rozdrěta,
tež tu so swobodna, čista duša hólčkow mori,
dokelž serbska mać z nim cuze, němsce rěči,
… njespóznaje,
… pokradnje,
a z nožom sebje samu, wutrobu sej přeradźi.
Mać wolóži sej ramjenjo, a do spara nětk waži.

Chceš woprawdźe nětk spać ty maćer Serbstwa,
wukrawi da twoja radosć?
Dopomń so na twoje ćopłe dźěćatstwo!
Tam majkachu će samsne słowa herbstwa,
a nječuješe ty tam samsnu žadosć,
a tute wulke bohatstwo?
... dopominaj so !!!
---

Za Hanku

Kaž horicont morja,
kaž swěca po nocy,
so nižiny horja,
krasne su twoje mocy.

Kaž pruha w tunlu,
kaž pčołka w zymje,
sej wutrobu moju,
žadaš w rymje.

Kaž woda w pusćinje,
kaž lód je w kachlach,
so zrudoba minje,
we twojich paslach.

Kaž běłe w ćmowym,
kaž durje bjez zamka,
je pod njebjom tym hołym,
najčisćiše, ty moja Hanka.
---

Carolin und der Wolf

Kleine zerbrechliche Carolin
fand einst ihre gedichteten Fragen

im alten Haus, neben dem Kamin -
die Schriften, welche ihr folgendes sagen:

„Sei auf der Hut, doch geh da hinaus
um diese Fragen endlich zu vernichten,

die du fandest da im alten Haus,
und lass es mit dem Dichten.

Denn eines Tages kommt der böse Wolf
und frisst kleine Mädchen wie dich.

Frage immer warum du es sollst -
Lesen von mir und schauen auf mich,

der dir dieses schrieb um Wölfe zu begraben.
Ohne Wölfe schrieben und reimten wir nämlich nicht.

Der Mensch verirrt sich dabei und stellt oft falsche Fragen,
wenn er behauptet es sei sein letztes Gedicht.“

Ich schreibe ein Gedicht von mir, weiß aber genau, dass dieses Gedicht nicht mehr ist, als ein Eigengeständnis, dass man das Dunkle um uns drum herum nie besiegen wird. Ich nehme immer wieder den Kampf auf, der so viel Kraft kostet ... und immer wieder schreibe ich davon – es hört nie auf.
---

Chamäleon Rede
Die Rede ist von vielen Sachen,
diese jene, welche Leute wohl am liebsten machen.
Die Rede ist ein schlauer Fuchs
und macht sich so auch oft ein Jucks.

Denn die Rede ist sehr schlau,
wie wir wissen rot bis blau.
Chamäleon Rede kann so sein,
wie jeder Farbe bunter Schein.

So redet man: „es wird geredet,
dass die Rede davon ist ...“,
nur, dass sich so auch bestätigt,
dass die Rede ein Chamäleon ist.
---

Das Alter

Das Alter ist ein guter, wenn auch sturköpfiger,
des Lebens Abseits regelnder Verwalter.
Das Alter gibt uns auch die Möglichkeit,
zu erkennen den schnellen Lauf der Zeit.

Um an das Rad der Zeit sich zu erinnern,
um an den Rat des Alters zu gedenken,
wollen wir alle gemeinsam nicht wimmern,
sondern uns mit brüderlicher Gemeinsamkeit beschenken.

Drum lasst uns an des Alters Hoheit laben,
um uns immer daran zu erkennen:
„wo wir stehen, woher wir kamen und wer wir sind“
um ein Stück am Alter teilzuhaben,
und ein Bierchen auf des Lebens Weisheit stoßen,
„wie schnell doch nur die Zeit verrinnt“
---

Der Schönling

Dein Portmonee füllt sich,
Euro für Euro gehst du mehr in die Knie,
verrätst du dich aber selber nicht,
wenn du sagst, ich betrüge nie.

Sterben wirst du mit Sicherheit,
auch wenn du nie schwitzen wirst dein Blut,
feststellen wirst du aber, wenn du gehst, die Klarheit,
dass es der Zeit auch ohne Schönlingen geht gut.
---

Erkenntnis
Eines Tages brauch ich sie,
meiner Seele Heimat, Frieden.
Finden werd´ ich sie wohl nie,
denn ich und Welt sind zu verschieden.
---

Kalbwahrheiten
Wir als dumme Kälber,
kochen immer schon im Topf der Zeit
und zerfleischen uns gern selber,
auch wenn Zeit uns noch ein bißchen bleibt.

Die Heide war das Land in grün,
getrieben fort davon, ein Flieh´n
in Satans Küche, Messers Heimat mehr,
eine Reise ohne Wiederkehr.

So zieh´n die Kälber dumm wie immer,
ohne Satans milder Gnade
in ihr eigen Schlachterzimmer,
um die Kälber ist es eigentlich nur Schade.

So wie Satan für die Kälber Messer wetzt,
so wir Menschen oft auch selber sind,
denn wer als Kalb das Messer nimmt,
der hetzt andere und oft sich selber
und wird so nie zum richt´gen Rind!

So geht auch Hetzerkalb in Satans Küche,
das Messerkalb. Und Wahrheit spricht:
Die dümmsten Kälber, so bleibt´s dabei,
suchen sich immer noch die Schlächter selber!
---

Lebend in Ketten

Man kann das eine sagen,
und kann das andere tun,
auch ohne großes Klagen,
wird verschwinden, was wir tun.

Zerfressen von der Zeit im Grab,
zerfressen von den vielen Fragen
Was war es, was der Herr uns gab,
was ist es, was wir lebend tragen?

Keine Antwort wird es geben,
fressen wird es weiter, nagen,
so wie an jedem Geist mit Leben,
wird das Ziel es sein zu tragen.
---

Menschentiere

Wie friedlich nur, da schwimmt die Ente,
kleines Lebewesen, sucht, auch findet,
inmitten eines städtischen Ambiente,
bevor auch ihres Lebenszug im Dunklen endet.

So sind wir Menschen, auch wenn stärker,
genau so sterbsam, schwach vor ihm.
Enden wir doch auch im selben Kerker,
wo in Dunkelheit des Todes Nelken blüh´n.
---

Resignation

Der heutige Tag sich dir als schöner zeigt,
gute Laune siehst du hier, viel Spaß,
selbst spürst du aber, dass sich die Zeit zu Ende neigt,
dunkle Kräfte wachsen anderswo im Übermaß.

Immer wieder aber sagst du dir allein,
heute ist ein Tag, wie er könnt´ eigentlich immer sein,
und darum unterwerfe ich mich der Zeit, und will geh´n,
und werde nicht mein Gesehenes, auf die fruchtbaren Menschfelder säh`n
---

Vom normalen Roland und ihm

Roland zog es hin und her.
Vieles bewegte ihn, doch regte sich er?
Er sagte immer genug um „mitzureden“,
er dachte nicht nach – nennt man das Leben?

Er war „normal“ wie viele vor ihm,
und wie gefesselt von allem, konnte auch er nicht flieh`n.
Er merkte nicht, was um ihn geschah,
zu „normal“ war alles, alles irgendwie zu nah.

So verlebte er in seiner Zeit,
wie alle, ... alles lief „normal“ ...
Jedoch in starrer Unabdinglichkeit,
war er Gefangener der Zeit total.

„Normal“ zu sein mit ein paar kleinen Fehlern,
Befriedigung darin zu finden, das Ziel.
Er erkannte sie nicht und half den Lügenhehlern,
und gab den Ball für das finale Spiel.

So sind „normale“ Gedanken ein weiterer Schritt,
sich komplett dem Schicksal zu ergeben,
... Rolands „normaler“ trostloser Lebensritt.

Der Zeitexpress rollt mit Roland und ihm, dem Gedanken.
Er fährt nun doch mit, mit Roland,
schaut mit aus dem Fenster,
... wird er die Notbremse zieh`n?
---
Druckversion Druckversion | Sitemap
Clemens Schkoda - Gedanken, Fotos, Gedichte